Puppa

skillnad mellan kokong och puppa
Puppa och puppa har samma innebörd: transformationsstadiet mellan larven och den vuxna. Medan puppa kan hänvisa till detta nakna stadium i antingen en...