Knockout

Bruna fläckar på Knockout Rose Bush -skäl för att Knockout -rosor blir bruna
Bruntningen av "Slå ut" reste sig löv kan vara ett resultat av överdriven näring. Medan dessa växter trivs i bördig jord, kan överanvändning av gödnin...
knockout rosor bladen blir bruna
Näringsämnesproblem browning av "Slå ut" rosblad kan vara ett resultat av överdriven näring. Medan dessa växter trivs i bördig jord, kan överanvändnin...