Coneflower

Växande Cutleaf Coneflower - Är Cutleaf Coneflower ett ogräs
Är Cutleaf Coneflower a Weed? Cutleaf coneflower är en vildblomma, men vissa trädgårdsmästare kan tycka att det är ogräsigt. Det sprider sig aggressiv...